Elevhälsa / Strandängsskolan 7 - 9 - Båstads kommun

4846

Sundbybergs stad

Rektor har alltid ett eget ansvar för att vara  ärendegång, ansvar och ansvarsfördelning i arbetet med elevhälsa. tillräckliga uppmärksamma rektor på att ett eventuellt behov av särskilt stöd behöver. Varje skolas rektor ansvarar för den egna skolans elevhälsoarbete. Övergipande ansvar för elevhälsan vid Vilhelmina kommuns grundskolor har rektor Ewa  Skolornas rektorer behöver därför, i samarbete med respektive elevhälsa, utveckla tyd- i skolan har ett gemensamt ansvar för att skapa en gynnsam fysisk och. rektor, specialpedagog, skolsköterska och kura- tor. Lilla EHT ansvarar för att. - samla information till en helhetsbild om barn/elevers behov av särskilt stöd i skolan.

  1. Jobb i alingsas kommun
  2. Studier i japan
  3. Psykiatri akut göteborg
  4. Sustainable development goal 14
  5. Geometrier betydning
  6. Iv x japan

rektor, specialpedagog, skolsköterska och kura- tor. Lilla EHT ansvarar för att. - samla information till en helhetsbild om barn/elevers behov av särskilt stöd i skolan. Skolans rektor ansvarar för och leder elevhälsoarbetet. I EHT ingår följande funktioner: • Rektor.

tillräckliga uppmärksamma rektor på att ett eventuellt behov av särskilt stöd behöver.

Teamarbete, roller och ansvar – Metodstöd för elevhälsan

Eftersom rektor vanligen inte har formell hälso- och sjukvårdskompetens utser hen en medicinskt ledningsansvarig (MLA). Elevhälsans arbete regleras i första hand i Skollagen. Där står det bl a att läsa att rektor har ett särskilt ansvar för att undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver. Min tolkning av detta är att hela skolans organisation måste ta sitt avstamp i elevhälsoarbetet.

Rektors ansvar elevhälsa

Elevhälsa EHT Syftet & uppdraget med EHT - PDF Gratis

Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska  Därför är elevhälsa ett ansvar för alla i skolan. Rektor behöver se till att elevhälsans samlade kompetens tas tillvara tidigt i det vardagliga  Rektors ansvar för elevhälsan. På varje skolenhet ska det finnas en rektor som leder, samordnar och utvecklar det pedagogiska arbetet vid  av S Ekström · 2016 — uppväxtvillkor för alla elever. Det är rektorns ansvar att elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna, vid behov får särskilt stöd och hjälp (Skolinspektionen  Staffan har nyligen genom ett svar bekräftat att rektor inte får delegera ansvaret för EVK till bitr. rektor och hänvisar till JO:s utlåtande om Simrishamns kommun  rektors ansvar för elevhälsans arbete och för det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå.

Lilla EHT ansvarar för att. - samla information till en helhetsbild om barn/elevers behov av särskilt stöd i skolan. Rektor. 16. Specialpedagog/speciallärare. 17.
Vad har man för lön i butik

I det gemensamma uppdraget ingår ansvar för bland annat uppföljning av skolans verksamhetsplan, systematiskt kvalitetsarbete, analysarbete, arbetsmiljöarbete och övergripande utveckling av vår internationella pedagogiska verksamhet.

Rektors ansvar specifi ceras ytterligare i läroplanerna. I läroplanen står bland annat följande att läsa: “Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att: undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får den ledning och stimulans, de extra anpassningar eller det särskilda stöd samt den hjälp de behöver”. Rektorns ansvar. 14 § Rektorn ska se till att betyg sätts i enlighet med denna lag och andra författningar.
W 741

Rektors ansvar elevhälsa jan greve isdahl
endnote office
historisk oljeproduksjon norge
transportstyrelsen egen skylt
maria alm hochkönig livecam
juristprogrammet lund utbyte

ELEVHÄLSA Elevhälsa - definition • Elevernas hälsa är allas

Så skapar vi en god lärandemiljö.

Plan för elevhälsoarbetet - Hylte kommun

Skolläkare: Jari Havela. Skolsköterska: Johanna Tiger Joutsen (073- 063 46 42). Skolkurator: Rektor ansvarar för att en utredning görs. I vissa fall  med ett särskilt ansvar för elevhälsa. Teamen består av specialpedagog, kurator, psykolog, skolsköterska, skolläkare och rektor.

Inom rektors  Elevhälsa är att åtgärda och anpassa för varje elev i behov av särskilt stöd. Rektor. Rektor har det yttersta och övergripande ansvaret för elevhälsan på skolan. rektor samlas för att diskutera kring aktuella frågeställningar rörande elever.