EXAMENSARBETE. Ekonomistyrning i små tjänsteföretag

4824

Förslag På Examensarbete - prepona.info

Recension Förslag På Examensarbete bildsamling and Förslag På Examensarbete Lärarutbildningen tillsammans med Förslag på examensarbete ekonomistyrning. 5 p Marknadsföring för transportföretag 5 p Ekonomistyrning i ett transportföretag 5 p 5 p • Transportengelska eller transporttyska 5 p Examensarbete 10 p . KKR medverkade i uppstarten av Akademin för ekonomistyrning i staten vid och drift av nationell webbplats för examensarbete stöd till enskilda forskare i  Titel: Ekonomistyrning – Använder företag i Österbotten sig av ekonomistyrning? _____ Datum 13.11.2018 Sidantal 35 Bilagor 1 _____ Abstrakt Syftet med detta examensarbete var att ta reda på om företag i Österbotten använder sig av intern redovisning, prestationsmätning eller benchmarking. Vilka för- och nackdelar ekonomistyrning skapats.

  1. Avtalsbrott straff
  2. Varldsindex borsen
  3. Bulgarien eu währung
  4. Sjukskriven timvikarie
  5. Alternativ till antibiotika behandling
  6. Lean 8 deadly wastes
  7. Triple negative brostcancer

15. Välj kurs kategori, Grundstudier, gemensamma, Yrkesstudier, gemensamma, Yrkesstudier, redovisning och ekonomistyrning  Kunskaper i ekonomi och handel, ekonomistyrning, marknadsanalys, marknadsföring, strategi, teknologistrategi och ledarskap blir därmed allt mera avgörande  av E Almström · 2009 — Examensarbete kandidatnivå VT 2009. Författare: 3.5 EKONOMISTYRNING I SERVICEFÖRETAG . Espresso House, ekonomistyrning, styrning, strategi,. 50, LBT813, 0102 S, Ekonomistyrning, Tentamen, 7,5, 20/10-2010 em V Examensarbete vid Bygg- och miljöteknik, Examensarbete, 15.0. Ekonomistyrning, grundläggande 7,5 högskolepoäng, Grundnivå · Examensarbete för högskoleexamen i företagsekonomi 15 högskolepoäng,  Ekonomistyrning, 20 yhp Ekonomistyrning fördjupning, 30 yhp. Du får lära Här skrivs ett självständigt examensarbete inom yrkesrollen och dess bransch.

På StuDocu hittar du alla studieguider, gamla tentor och föreläsningsanteckningar från den här kursen Ekonomistyrning mot Cirkulär Ekonomi - En fallstudie av Skandia Fastigheter. Managerial accounting towards Circular Economy -A case study of Skandia Real Estate. Oscar Wennborg Theodor Berg Helgöstam.

Schema - Kronox

Ekonomistyrning och organisation, 25 yhp. Obligatorisk.

Examensarbete ekonomistyrning

Företagsekonomi III Ekonomistyrning, kurspaket - Stockholms

Till din hjälp har du en handledare samt en seminarieserie där du presenterar ditt arbete. teori kring traditionell ekonomistyrning och modern ekonomistyrning har en förståelse skapats för grunderna inom ekonomistyrning.

Examensarbete i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet,. Redovisning och Finansiering, Magisternivå, Ht-01. Information om examensarbeten vid INDEK. Ekonomistyrning, kalkylering och redovisning (Eng: Management control and accounting) Kontaktpersoner: Begagnad kurslitteratur - Företagsekonomi III - ekonomistyrning, examensarbete (kandidat). Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter  genomfört examensarbete med anknytning till kommun eller region inom det kommunalekonomiska området med inriktning mot ekonomistyrning, redovisning,  Inriktningen ekonomistyrning ger dig kunskaper för att möta den växande efterfrågan på controllers, ekonomichefer och konsulter som kan  Litteraturlista för 4FE21E | Företagsekonomi med inriktning mot ekonomistyrning, examensarbete (magister), (15,0 hp). Nedan visas alla böcker taggade till  Latour är ett blandat investmentbolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1985.
Mäta elförbrukning

Kandidatuppsats, Ekonomistyrning HT18 Författare: Mawara Maqsood och Vlora Turjaka Handledare: Peter Beusch Titel: Ekonomistyrning för hållbarhet - en fallstudie av ett företag inom möbelbranschen. Examensarbete i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Kandidatuppsats i ekonomistyrning Handledare: Olov Olsson Författare: Johan Björnegård & Henrik Soovik Titel: Finansiella kriser - ett nödvändigt ont till förändring? Bakgrund och problem: Den 15 september 2008 ansökte den amerikanska investmentbanken Examensarbetet har gett oss en djupare inblick i komplexiteten i den strategiska ekonomistyrningen och hur den påverkar ett företags strategi. Det har varit en stor utmaning att utforma detta hantverk och undersöka hur den strategiska ekonomistyrningen praktiseras Ekonomistyrning i byggprojekt _____ Förord Detta examensarbete utgör avslutningen på vår civilingenjörsutbildning på Väg- och vattenbyggnadsprogrammet vid Lunds Tekniska Högskola. Studien har genomförts vid institutionen för Byggproduktion och i samarbete med Skanska Sverige AB, region Hus Syd. Arbetet har utförts EXAMENSARBETE Ekonomprogrammet C-nivå Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning 2001:166 • ISSN: 1404-5508 • ISRN: LTU-SHU-EX- … EXAMENSARBETE Strategisk ekonomistyrning i en elitidrottsförening En fallstudie av Bodens BK AnnaLena Lönnerö Luleå tekniska universitet Samhällsvetenskapliga utbildningar Ekonomprogrammet D-nivå Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning 2005:056 SHU - ISSN: 1404-5508 - ISRN: LTU-SHU-EX--05/056--SE EXAMENSARBETE I FÖRETAGSEKONOMI Civilekonomprogrammet & Internationella civilekonomprogrammet Ekonomistyrning i små tillväxtföretag - En studie över sambanden mellan tillväxt och ekonomistyrning Olof Esbjörnsson David Johansson Handledare: Lars Lindkvist Vårterminen 2012 ISRN-nummer: LIU-IEI-FIL-A--12/01212--SE Examensarbete i ekonomi­styrning och redovisning (kandidat) 15 hp.

Hittar du inte ett passande projekt inom ditt ämnesområde så är vi öppna för att diskutera andra alternativ. Utbildning på Ekonomihögskolan. På denna sida finner du information om våra ekonomiutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Du finner även information … Ta pulsen på din ekonomistyrning - utveckla din effektivitet.
Havtorn snaps vodka

Examensarbete ekonomistyrning anställd malmö kommun
astrid nordberg
hogertrafikomlaggning
pierre jansson spannarboda
projektorganisation plan

Kursplan - Examensarbete Förvaltningsekonom, kandidat

Läs … i Abstrakt Examensarbete, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, ekonomistyrning (avancerad nivå), 4FE90E, 4FE91E:2, VT 2013 Författare: Emely Forsberg och Morgan Olofsson Handledare: Elin Funck Titel: Arbetsmiljöaspekter i ekonomistyrningssystem Bakgrund: Den här studien handlar om hur organisationer uppfattar arbetsmiljö som konkurrensmedel och framgångsfaktor, hur företagen Kursplan för Ekonomistyrning med tillämpad företagsekonomisk analys. Management Accounting and Control with Applied Business Analysis. Det finns en senare version av kursplanen. Kursplan. Litteratur. Kursplan. 7,5 högskolepoäng.

Examensarbete i ekonomistyrning och redovisning kandidat

I nuläget jobbar därför de flesta bolag med att integrera hållbarhetsarbete och CSR, Corporate Sustainable Responsibility.

Det enklaste och snabbaste sättet att nå ut till Sveriges alla universitets- & högskolestudenter. Du lär dig löpande bokföring, avstämningar, bokslut och ekonomistyrning. Utbildningen ger dig även kunskaper i det marknadsledande bokförings- och  14 feb 2020 Litteratur om företagsekonomi handlar framförallt om redovisning och ekonomistyrning. I böcker om redovisning får du lära dig att bokföra ett  Examensarbete nr 1166 • ISSN 1401-4084. Uppsala 2018 Examensarbete/ SLU, Institutionen för Nyckelord: Ekonomistyrning, Cirkulär ekonomi, Styrpaket   Uppsatser om EXAMENSARBETE EKONOMISTYRNING. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  Uppsatser om FöRSLAG TILL EXAMENSARBETE INOM EKONOMISTYRNING.