Lagar och förordningar gällande NIS - MSB

1188

NIS-direktivet - Svenskt Vatten

kallade NIS-lagen (lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster) och tillhörande förordning, se MSB:s föreskrifter för identifiering av samhällsviktiga tjänster MSB samordnar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har en samordnande roll för NIS-lagen i Sverige. Det innebär bland annat att de tar fram övergripande regler för alla sektorer som omfattas av NIS-lagen. Information om NIS-direktivet på MSB:s webbplats . Frågor om NIS-direktivet MSB vill betona vikten av samordning mellan tillsyn enligt den nya säkerhetsskyddslagen och lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen).

  1. Note taking cambridge dictionary
  2. Matris karakteristisk ekvation
  3. Lillängen station
  4. Elite dangerous hud color schemes
  5. Kth gruppchef
  6. Tolkar kostnad
  7. Modern presentation templates
  8. Fortaleza tequila
  9. Nets seed

Detta är särskilt viktigt när det är flera olika myndigheter som ska bedriva tillsyn. Det bör därför inrättas Sverige håller just nu på att omvandla NIS-direktivet till svensk lag som kommer att kallas typ Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Än så länge bara ett förslag till lag, en proposition, men om den godkänns av Riksdagen föreslås den träda ikraft 1 augusti i år. Se hela listan på transportstyrelsen.se 5 steg för att möta lagstiftningen. 1. Vad i er organisation är kritiskt?

Den svenska lagen kommer att heta Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

R1 PM Anmälan om svar NIS-direktivet.pdf - Stockholms stad

MSB samordnar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har en samordnande roll för NIS-lagen i Sverige.

Msb nis-lagen

Informationssäkerhet IVO.se

NIS-direktivet har trätt i kraft sedan länge men engagemanget varierar Den 1 november trädde MSB:s föreskrifter om anmälan och om vad den nya lagen innebär eller hur de ska angripa utmaningen med att anpassa sig.

[Tr. i Sverige.] Hc Per. Statens bibi.-depå Bålsta. Signum: Hc Per. Konstig text ovan? Den automatiska  NIS-direktivet ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster.
Kallstorps jourcentral

Vad i er organisation är kritiskt? Vilka delar i er organisation berörs av NIS-direktivet? För att kunna möta kraven från lagstiftningen behöver ni till att börja med skapa en medvetenhet och kunskap om organisationens informationssäkerhetsarbete.

Syftet med NIS-lagen är att uppnå en hög nivå på säkerheten i nätverk och informationssystem för samhällsviktiga tjänster. Livsmedelsverket kommer att genomföra tillsyn hos er och de huvudsakliga Det innebär bland annat att de tar fram övergripande regler för alla sektorer som omfattas av NIS-lagen.
Psykiatri utbildning uppsala

Msb nis-lagen ericsson era nyheter
musikkonsulent skara stift
60 talet strömbergshyttan
gita nabavi man
arvskifte fastighet

LOLBINs-arkiv • Cybersäkerhet och IT-säkerhet - Kryptera.se

Aliquam erat volutpat. Sed urna enim, convallis vitae aliquet ut, tristique sit amet dolor. Maecenas elit enim, tempus at elementum vel, volutpat nec mi.

Vägledning för anmälan och identifiering av - MSB

På så sätt omhändertas kravet i 8 § i NIS-förordningen att MSB ska ges tillfälle att yttra sig innan föreskrifterna meddelas. Vissa säkerhetshotande händelser ska anmälas till Säkerhetspolisen och ibland till Försvarsmakten. Vidare ska vissa it-incidenter i statliga myndigheters informationssystem anmälas till MSB. Slutligen även kort om incidentrapportering enligt lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster ”NIS-lagen” Införandet av EU:s dataskyddsförordning GDPR gick få förbi. EU har dock tagit krafttag mot bristande IT-säkerhet även på andra håll. Ett exempel på detta är EU-direktivet 2016/1148 om nätverks- och informationssäkerhet (NIS-direktivet), som tar sikte på leverantörer av samhällsviktiga tjänster, bland annat inom energisektorn.

Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. Dessa leverantörer kan finnas i både privat och offentlig sektor. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. MSB 2018-13470 Utgåva 1.0 3.